การบริโภคข้อมูลในขอบเขต ถือได้ว่าเป็นผลเสียของการอธิบายข่าวสดและข่าวชนิดอื่น ๆ

ผู้เสนอข่าวหรือแม้กระทั่งผู้รายงานข่าวส่วนใหญ่  คงอยากจะให้คนไทยทั่วประเทศให้ความสนใจไปกับข่าวสารในปัจจุบัน และด้วยลักษณะของผู้คนที่ไม่ค่อยให้การไล่ตามข่าว จึงทำให้วงการข่าวสารดูแคบลง ไม่ว่าจะเป็น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารประจำวัน และข่าวประเภทอื่น ๆ ก็ตาม หากมีการตีวงข่าวสารให้ขยายและดูกว้างไกลออกไป ย่อมเป็นช่องทางในการสร้างนิสัย ในส่วนของการไล่ตามที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยก็ได้ ประโยชน์จากความรู้สึกผนวกกับความสนใจ จึงก่อให้เกิดความพอใจตามมา เมื่อผู้บริโภคข่าวสารได้เห็นจุดสำคัญของข่าวมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

เมื่อโลกยังคงมีประชาชนที่ไม่มองข้าม การตีวงข่าวสารในปัจจุบัน ที่ถูกมองว่าเป็นระบบการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข่าวสารไหนและข่าวสารรูปแบบไหน ที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ได้รู้ทันสถานการณ์ได้มากยิ่งขึ้น ความเร็วทันใจกลับมีความหมายมาก ในสังคมข่าวสารส่วนใหญ่ หากความเร็วที่ว่านี้ มาพร้อมทั้งการนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่นำสมัย ย่อมทำให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และด้วยแบบอย่างที่แตกต่าง เช่น ข่าวด่วน ข่าวสด ข่าวสารทันเหตุการณ์ กลับเป็นเหตุให้เกิดการแบ่งแยกในการไล่ตามอีกส่วนหนึ่งด้วย ความสำคัญของข่าวสารทุกชนิด ย่อมให้ความสำคัญไปพร้อมกับการไล่ตามข่าวทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง หากมีโอกาสในการไล่ตามข่าวประเภทไหน ก็จะทำการไล่ตามข่าวประเภทนั้น ๆ ไปก่อน และเมื่อมีโอกาสไล่ตามข่าวในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป ก็จะยิ่งเป็นการรับทราบข่าวสาร และบริโภคข่าวให้เกิดความชัดเจนได้มากอีกเช่นกัน

 

อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากังวลใจอย่างมาก สำหรับคนไทยที่ยังคงมีการเสพข่าวในวงจำกัด ซึ่งคงจะมีข้อบกพร่องทางด้านข้อมูลที่บิดเบือน มีผลทำให้ผู้บริโภคข่าวส่วนใหญ่ เข้าใจกับความหมายและความสำคัญในข่าวสารต่าง ๆ ผิดไป การตีวงข่าวสารที่ดูแคบลง จึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด แต่ถ้าผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจพร้อมกับข่าวด่วน ข่าวสด และข่าวทุก ๆ ประเภทมากยิ่งขึ้น ก็ย่อมที่จะได้รับประโยชน์จากวงการข่าวสารต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้นตามไปด้วย