ผลสรุปของชี้แจงข่าววันนี้ ที่คงจะทำให้พลเมืองพึงพอใจพร้อมทั้งไม่พอใจบ้าง

ผลของการรายงานข่าววันนี้ กลับตกเป็นการนำเสนอที่ไม่น่าพอใจ ประชาชนจำนวนมากก็คงจะไม่ชื่นชอบ หรือให้ความมั่นใจในการบริโภค พร้อมทั้งติดตามข่าวสารหลากหลาย เหมือนเช่นตอนนี้

 
เพราะว่ามีประชาชนบางกลุ่ม ที่ยังคงวางใจพร้อมทั้งชื่นชอบไปกับการเกาะติดข่าวสาร ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ดีที่สุด การนำเสนอข่าววันนี้ส่วนมากของสำนักข่าวไทย ค่อนข้างเป็นการนำเสนอเหตุการณ์พร้อมทั้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบฉับพลัน ซึ่งเป็นสถานการณ์หรือว่าเหตุการณ์ที่คงเกิดขึ้นในไม่กี่วินาที แต่มีความรุนแรงและมีความสำคัญต่อชาวเมืองภายในประเทศ หรืออาจเป็นเหตุการณ์ที่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่มิใช่ข้ามวันหรือเป็นระยะเวลานานมาแล้ว เพราะข่าวทุกข่าวที่ถูกเอามารายงาน จะเป็นข่าวที่มีความสดใหม่เช่นเดียวกับปลาที่ยังคงมีชีวิต เมื่อการนำเสนอข่าวยังคงเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ และมีการนำเสนอในทุกช่วงเวลาที่นับได้ว่ามีความพอเหมาะ ย่อมเป็นการนำเสนอข่าวที่ถูกต้อง ตลอดจนกระทั่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นข่าวสำคัญต่อ ๆ ไป ในส่วนต่าง ๆ กลุ่มนี้ สำนักงานข่าวไทยได้ให้ความหมายอยู่เสมอ และนับได้ว่าประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่เอง ก็พยายามที่จะติดตามข่าววันนี้หรือว่าข่าวล่าสุดให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ตนเองจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่เหมือนกัน
 
ข่าว
ยิ่งหากว่ามีความเชื่อมต่อ พร้อมกับการนำเสนอที่มีความเกี่ยวข้องกัน ระหว่าง ผู้รับข้อมูลข่าวสาร และ ผู้นำเสนอข้อมูลข่าวสาร เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพร้อมทั้งผูกเข้าด้วยกันเสมอ ถ้าหากผู้นำเสนอสามารถเสนอข่าววันนี้ออกมาได้เป็นอย่างดี มีความถูกต้อง มีความทันสมัย และเป็นข่าวสารที่ตรงต่อแหล่งข่าว ย่อมสามารถสร้างประโยชน์ได้เป็นอย่างมากมายอย่างไม่มีบิดเบือน