การเสนอข่าวบันเทิงที่แปลกแยก เอามาสู่ความผิดพลาดอันรุนแรง

ความผิดในการเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงออกมาเผยแพร่ ผู้รับข้อมูลข่าวสารเองก็จะได้รับข่าวบันเทิงวันนี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง หรือไม่น่าจะเชื่อถือได้ หากเป็นดังนั้น การเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้ก็แทบไม่ได้สร้างประโยชน์อะไร ให้กับผู้ที่ทำการติดตามข่าวสารบันเทิงอยู่เป็นประจำเสียเลย

 
โดยเฉพาะข่าวบันเทิงวันนี้ที่ทุกท่านได้รับ จำเป็นต้องมีการกลั่นกรองข่าวอยู่เสมอ ทำให้แหล่งข่าวบันเทิงวันนี้ส่วนใหญ่ มักจะเป็นแหล่งข่าวที่มีการเกาะติดข่าวสารจากหลากหลาย ซึ่งนักข่าวบันเทิงเอง คงจะต้องทำการค้นหาข่าวพร้อมกับทำการติดตามข้อมูลข่าวสารบันเทิง ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญมักเป็นเนื้อหาของข่าวที่เสนอความเป็นจริงเท่านั้น แต่ในกรณีที่มีแหล่งข่าวหลากหลายแหล่งออกมาเกี่ยวโยง และทำการเสนอข่าวที่บิดเบือนพร้อมทั้งไม่ได้เกิดจากความเป็นจริง ย่อมทำให้แหล่งข่าวต่าง ๆ ที่ได้มีการเกาะติดกันอย่างต่อเนื่อง หรือทำการเสนอข่าวตาม ๆ กันมาเป็นที่บิดเบือนไปเสียหมด ซึ่งผู้รับข่าวสารส่วนใหญ่อาจจะทำการเกาะติดข่าวบันเทิงวันนี้อยู่ตลอดเวลา แต่ข่าวที่ได้มีการมุ่งเสนอในทุก ๆ วันก็มักจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วทั้งนั้น ส่วนจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จอาจจะต้องมีการกลั่นกรองพร้อมกับติดตามกันต่อไป เพราะส่วนมากกับการนำเสนอข่าวสาระบันเทิงจากทั่วประเทศ อาจมีการนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างกัน เพื่อสร้างจุดที่แตกต่างจนกลับเป็นที่สนใจของผู้ติดตามข่าวสาร
 
ข่าวบันเทิง
 
ส่วนการสร้างจุดที่โดดเด่นของการนำเสนอข่าว และผู้ไล่ตามข่าวมักจะอยากได้จากการมุ่งเสนอ มิใช่รูปแบบการมุ่งเสนอที่มีความสวยงามเพียงแค่นั้น แต่จุดประสงค์หลักพร้อมทั้งความเป็นจริงที่มีขึ้น ย่อมเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวที่ผู้เกาะติดข่าวบันเทิงรับฟังข่าวต้องการจะได้รับ