แสวงหาความเป็นจริงจากเนื้อข่าวในแบบข่าวด่วน

เพราะว่าข่าวด่วนส่วนใหญ่ มักจะเป็นข่าวพิเศษที่จะต้องทำรายงานด่วนออกไป เพื่อประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ได้รับทราบ พร้อมทั้งบางกรณีก็เกือบจะต้องมีการรายงานอย่างคับขัน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทั่วประเทศโดยตรง ดังนั้น การร่วมมือของคนเขียนข่าวจึงถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีพร้อมทั้งสามารถทำได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันนี้เช่นเดียวกัน

 
ข่าวด่วน
อาชีพผู้สื่อข่าวในทุกวันนี้ ก็ดูเหมือนเป็นอาชีพหนึ่งที่อาจจะค้นหาคำตอบและความเป็นจริงของทุกเรื่องได้อย่างลึกล้ำ เพราะเช่นนั้น อาชีพนักข่าว จึงมิใช่อาชีพที่ธรรมดาและใครก็อาจจะที่จะเป็นนักข่าวได้ เพราะว่าถ้าหากนักข่าวที่ไม่รักษาจรรยาบรรณ พร้อมกับทำหน้าที่ค้นหาข่าวที่ไม่เป็นข้อเท็จจริง เพื่อหวังผลทางด้านหน้าที่การงานหรือกำไรบางอย่างที่จะได้รับ การเผยแพร่หรือการกระจายข่าวสาร ก็ไม่อาจจะที่จะทำให้ใครเชื่อข่าวมากมาย เหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นข่าวด่วน นักข่าวที่ดีจำเป็นต้องรักษาจรรยาบรรณของตัวเองให้ได้เป็นหลัก โดยเฉพาะการทำข่าวหรือการค้นหาคำตอบของข่าว เพื่อปิดประเด็นคำถามต่าง ๆ ให้จบลงได้ด้วยดี ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยที่ใครจะทำได้ในช่วงเวลาจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่มาในรูปแบบข่าวด่วนภายในปัจจุบัน หากไม่มีความสามารถจริง ๆ ก็คงยากที่จะได้ข้อมูลนั้นมา
 
ส่วนระบบการร่วมแรงของนักข่าวภายในแต่ละสำนัก ถือว่าเป็นการร่วมมือภายในการสืบค้นหาข้อเท็จจริงของเนื้อเรื่องข่าว เมืองไทยเองในปัจจุบัน ก็ยังคงประสบปมปัญหาหรือแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งกันอยู่ในบางเรื่อง จนเป็นเหตุให้เป็นประเด็นสำคัญที่ชาวไทยส่วนใหญ่จะต้องรู้เท่าทัน เพื่อจะดำเนินชีวิตพร้อมทั้งปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง การรายงานข่าวด่วนในบางเรื่อง จึงเป็นผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกาะติดรับชมข่าวในทุกวัน