สัญจรเพื่อสักการะบูชาสิ่งน่าศรัทธาที่วัดป่าภูก้อน

เมื่อได้เดินทางมาไปเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานี วัดป่าภูก้อนมักจะเป็นจุดมุ่งหมายอีกสถานที่หนึ่ง ที่นักเดินทางจะต้องมุ่งหวังว่าจะเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ เนื่องจากความวิจิตรของสถานที่ที่ถูกรังสรรค์และแต่งเติมขึ้นมาเป็นอย่างดี ทำให้วัดป่าภูก้อนมีความงามตระการตาสำหรับนักท่องเที่ยวโดยตรง แถมวัดป่าภูก้อนยังคงตั้งอยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำแห่งตำบล บ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งถือได้ว่าเป็นรอยต่อแผ่นดินสามจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย และจังหวัดหนองคาย ทำให้ผู้ที่มีความเชื่อถือและมีจิตศรัทธาพากันเดินทางเข้ามาสัมผัส และสักการบูชาสิ่งน่านับถือภายในวัดป่าภูก้อน วัดที่มีชื่อเสียงของไทยด้านในวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีนี่เอง

 
วัดป่าภูก้อน
และด้วยความงามเลิศตระการตาที่แปลกใหม่ของวัดป่าภูก้อน ทำให้วัดวาอารามแห่งนี้เป็นที่นิยมชมชอบของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ ก็พากันเดินทางเข้ามาเชยชมความสวยงามของวัดป่าภูก้อนโดยตรง อีกทั้งยังคงมีการสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีความสำคัญของชาวศาสนาพุทธโดยแท้ และไม่ว่าจะสัญจรไปทางทิศไหนของวัดป่าภูก้อน ก็จะทำให้นักเที่ยวเกิดความเลื่อมใสในปฏิปทาของพระป่า เพราะท่านมีจิตความศรัทธาที่จะทำนุบำรุงศาสนา ก่อให้เกิดแรงศรัทธาในการสร้างเสริมวัดป่าภูก้อนขึ้นอย่างได้อย่างงดงาม และนี่ก็คือวัดวาอารามแห่งหนึ่งของเมืองไทย ที่ขึ้นชื่ออย่างมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเอง