ข่าวสารด่วนวันนี้ คณะสงฆ์ได้เข้าร่วมบริจาคเงิน 3 ล้าน เพื่อที่จะช่วยเหลือประเทศเนปาล

ข่าวด่วนวันนี้เรายังคงจะอยู่กับความเคลื่อนไหว ในการเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล ภายหลังที่ประเทศเนปาลได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในรอบ 80 ปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นกับประเทศเนปาลโดยตรง มีผลทำให้ประเทศเนปาลมีผู้ถึงแก่ชีวิตแล้วประมาณ 2 พันคน และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมาก

 
ข่าว
ซึ่งข่าวล่าสุด หลากหลายประเทศได้หยิบยื่นมือเข้าไปช่วย ไม่เว้นแม้แต่เมืองไทยที่ยังคงพยายามระดมเงินสำหรับเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลให้เร็วที่สุด ซึ่งทางคณะพระสงฆ์ โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมารัชมังคลาจารย์ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอารามวัดปากน้ำ ได้พยายามรวบรวมเงินเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ซึ่งจำนวนเงินทั้งหมดมากถึง 2,800,000 บาทด้วยกัน และนอกจากนี้ พระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ยังคงมีการบัญชาให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาของแต่ละจังหวัด ให้เข้าช่วยเหลือเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงภายในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนส่วนมากของประเทศไทยได้รับทราบกันมากเพิ่มขึ้น ซึ่งจะได้มีการร่วมบริจาคเงินเพื่อจะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาลได้ทันท่วงที และนอกจากนี้คณะสงฆ์บริจาคเกือบ 3 ล้านช่วยเหลือเนปาลแผ่นดินไหวยังคงมีการส่งสาส์นเพื่อจะแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีขึ้นในครั้งนี้ด้วย ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เองก็พยายามที่จะร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือประเทศเนปาลให้ได้มากพร้อมกับรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
 
อย่างน้อย ก็ยังคงจะมีกลุ่มชาวไทยส่วนหนึ่ง ที่ยังคงพักอยู่ประเทศเนปาล และแม้ว่าพวกเขาจะปลอดภัย แต่คนไทยทั่วประเทศต่างก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประเทศเนปาล พร้อมทั้งต้องการส่งกำลังใจพร้อมกับแรงใจไปให้ชาวเนปาลทั้งหมด