ข่าวของดารานักแสดง กับกรณีการเกิดโต้เถียงกันจนทำเอาเป็นเหตุ

บางครั้งเรื่องบางเรื่องก็ทำให้แฟน คลับดาราในแต่ละกลุ่ม เกิดกรณีโต้เถียงกันถึงข่าวดาราบันเทิงแต่ละคน ที่ได้เป็นข่าวสารดังอยู่ในขณะนั้น และการถกเถียงหรือการทะเลาะเบาะแว้งของแฟน คลับดารานักแสดงนี้เอง ที่ทำให้เกิดกรณีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดเป็นเหตุการณ์ทะเลาะกันใหญ่โต และดารานักแสดงที่เกี่ยว กับเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ยากที่จะหยุดยั้งเหล่าแฟนคลับของตนเองได้ บางครั้งอาจจะทำให้ดารานักแสดงเองเกิดความหวั่นใจ เมื่อไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีขึ้น เนื่องจากข่าวดารานักแสดงซึ่งเป็นข่าวของตนเองนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้แฟนคลับกลุ่มใหญ่ของตนต้องออกมาทะเลาะเบาะ แว้งกันใช้เหตุ กระทั่งเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขได้เลยแม้แต่ น้อย
 
ซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องปกติเมื่อแฟนคลับปริมาณมาก ที่คอยให้การไล่ตามดารานักแสดงหลากหลายคนอย่างเต็ม ที่ ทำให้พวกเขาเอาใจใส่ในทุก ๆ ข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านข่าวสังคมการบันเทิง ที่กลับเป็นข่าวดาราบันเทิงภายในแต่ละวัน ซึ่งดารานักแสดงแต่ละคนก็มักจะมีแนวทางในการ แก้ไขเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีขึ้นกับตัวเองได้ แต่สำหรับแฟนคลับของดารานักแสดงเองนั้น ก็ยังอาจเป็นกลุ่มคนที่ต้องการเปิดเผยทุกสิ่งอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมของดารานักแสดงที่กลุ่มแฟน คลับมองว่าน่าจะเป็นแบบอย่างกับใครมากหลายคนได้ จึงมีการพยายามเปิดเผยถึงพฤติกรรมที่ดีงามของดารา นักแสดงที่ตนเองรักให้คนอื่น ๆ ได้เข้าใจ แต่ถ้าหากเกิดกรณีที่มีข่าวในสังคมการ บันเทิง แฉถึงพฤติกรรมของดารานักแสดงบางท่านที่ไม่เหมาะออกมา ย่อมเป็นเรื่องปกติที่จะมีกลุ่มแฟนคลับของดารานัก แสดงท่านนั้น ออกมาพยายามตอบโต้และพยายามกระจายข่าวสารว่า ทุกอย่างมีข้อเท็จจริงอย่างไร