แบบอย่างการเสนอข่าวสด ข่าวคราวที่มีความสำคัญพร้อมทั้งทันต่อเหตุการณ์ล่าสุด

เพราะว่าข่าวสดส่วนใหญ่ที่ถูกนำมารายงานข้อมูลข่าวสาร ค่อนข้างเป็นข่าวสดที่สามารถนำออกอากาศหรือมีการรายงานข่าวได้ในทันที เพราะส่วนใหญ่แล้ว ข่าวสดมักจะเป็นข่าวที่มาจากสถานการณ์จริงในช่วงขณะนั้น ซึ่งนับได้ว่าจำนวนมากแล้วข่าวสดมักมีความสำคัญ และผู้ที่ติดตามข่าวสารส่วนมาก ก็อาจจะต้องการติดตามข่าวสดนี้อยู่ก็เป็นได้

 
ข่าวสด
เพราะเช่นนั้น ข่าวสดส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นข่าวในเหตุการณ์สำคัญและมีเหตุจำเป็น หรือไม่อาจเป็นสถานการณ์โดยทั่วไปที่เกิดขึ้น เพียงแต่บางครั้งการเก็บข้อมูลตลอดจนกระทั่งก่อให้เกิดการเผยแพร่ข่าวสารให้กับประชาชนทั่วๆ ไปได้รับทราบในที่สุดพร้อมกับข่าวสดนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นการรายงานเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน และมีผู้คนส่วนมากให้ความสนใจพร้อมทั้งติดตามกันเป็นปริมาณมากเลยทีเดียว ส่วนรูปแบบของข่าวสดนั้น ประกอบไปด้วยข่าวสารหลากหลายแบบ ไม่ได้มีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวประเภทไหน เพียงก็เพราะว่า สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนี้ ไม่มีใครสามารถรับทราบได้ว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้บ้าง เพราะฉะนั้น หากจะให้จำกัดประเภทของข่าว ก็อาจจะทำได้โดยยาก ตลอดจนไม่สามารถที่จะมีการอธิบายเป็นข่าวสดได้ ถ้าหากมีการจำกัดว่าจะต้องเป็นข่าวแบบใดโดยตรง ส่วนการรายงานข่าวสดนั้น ผู้รายงานข่าวจะทำหน้าที่ในการรายงานข่าวอย่างชัดเจน พร้อมกับเนื้อหาของข่าวจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เหมือนเป็นข่าวที่ดีที่สุด ครอบคลุมที่สุด และชัดเจนที่สุด และเนื้อหาของข่าวจะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่สุด
 
และนี่ก็คือรูปแบบของข่าวสด หรือว่า การรายงานข่าวอีกแบบหนึ่งที่มสีความหมายเป็นอย่างมาก การรายงานข่าวสารทุกรูปแบบย่อมมีความสำคัญเทียบเท่ากัน เพียงแต่ข่าวที่มีความสำคัญอย่างมากมายที่สุดนั้น จะถูกจัดชั้นให้เป็นข่าวที่ต้องเอามาเสนอทันทีนั่นเอง

ข่าว