การสร้างศักยภาพพร้อมทั้งสมรรถนะผ่านผู้สื่อข่าวบันเทิงวันนี้

ปมความจริงภายในการค้นหาข่าวบันเทิงวันนี้นั้น ยังคงเป็นปมที่ถูกนำมาเปรียบเทียบ ซึ่งการเปรียบเทียบพร้อมกับข้อมูลที่สร้างความแตกต่าง ระหว่างชิ้นงานของคนเขียนข่าวบันเทิงที่ทุ่มเทเพื่อให้ได้ข่าวสารที่เป็นความจริงมาเปิดเผย กับคนเขียนข่าวบันเทิงที่พยายามจะสร้างข่าวและข่าวสารที่ได้มานั้นมักเป็นข่าวสารที่ไม่น่าพอใจ เพราะไม่ใช่ความเป็นจริงที่มีขึ้นจริงทั้งหมด พร้อมทั้งเมื่อมีข้อเทียบเคียงออกมาอย่างนี้ ทำให้นักข่าวมากหลายท่านต้องค้นเจอกับเหตุการณ์ที่ตนเองไม่ได้ก่อ และได้ก่อหรือไม่อย่างไรก็ดี ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยทุกคนเป็นอย่างมากมาย และด้วยเหตุนี้สมาคมนักข่าวบันเทิง จึงต้องมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ว่าจะมีการจัดพัฒนาเพื่อเกิดนักข่าวบันเทิงวันนี้ ที่ดูดีพร้อมกับมีศักยภาพโดยเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นั่นเอง จะมีแค่นักข่าวบางคนหรือแค่บางกลุ่มแค่นั้น ที่มีการเดินออกนอกลู่นอกทาง และมักจะเดินทางไปในเส้นทางที่สมาคมไม่ได้คิดหวังว่าจะให้ผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยต้องเดินภายในทางเส้นนั้น
 
และจากช่วงเวลาข่าวบันเทิงวันนี้ที่ผ่านมากลับเป็นเหตุให้ค้นพบว่า มีนักข่าวหลากหลายรูปแบบ ที่สมาคมนักข่าวเห็นว่าควรที่จะกำจัดและเร่งรัดยกฐานะ เพื่อที่จะสร้างสังคมผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยให้ดีเพิ่มขึ้น ให้ดูเหมือนมีการวางระเบียบสังคมนักข่าวบันเทิงวันนี้ให้ดูดีขึ้น ไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์เพียงเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีลักษณะที่ดูดีขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย แต่ในส่วนของการเร่งรัดอาจต้องมีการจัดระบบพร้อมทั้งระเบียบในส่วนของการทำข่าวบันเทิงวันนี้ให้ออกมาเป็นงานที่สามารถลบล้างคำสบประมาทอย่างมากมายให้น้อยลง พร้อมกับเร่งพัฒนาให้นักข่าวบันเทิงไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งตามหลักความเป็นจริงนั้น การพัฒนานักข่าวบันเทิงไทยให้เดินตามทางหรือเส้นทางที่สมาคมได้มีการเตือน เพื่อให้เกิดศักยภาพอย่างมากที่สุดนั่นเอง