“น้ำพุร้อนเทปูเอีย “สมบัติธรรมชาติแห่งเมืองนิวซีแลนด์

แหล่งธรรมชาติ น้ำพุร้อนเทปูเอีย (Te Puia)อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะทางเหนือแห่งประเทศนิวซีแลนด์ อยู่ห่างจากเมืองกิสบอร์นประมาณ 103 กิโลเมตร เมืองนี้มีประชากรเพียง 300-400 คนเท่านั้น โดยในเมืองมีโรงพยาบาล 1 แห่ง ร้านค้าบ่งบอกถึงความเป็นเมืองเล็ก และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทำให้เมืองเป็นที่รู้จักมากขึ้น คือ “น้ำพุร้อนเทปูเอีย”​ แหล่งน้ำใต้พิภพที่ก่อกำเนิดจากธรรมชาติ

น้ำพุร้อนเทปูเอีย น้ำพุร้อนธรรมชาติแห่งนี้ไหลผ่านจากเนินเขาที่มีชื่อว่า Ngati Porou ในหุบเขา Whakarewarewa ใกล้กับโรโตรัว แหล่งน้ำใต้พิภพที่มีชื่อว่า Pohutu Geyser ได้ชื่อว่าเป็นน้ำพุร้อนที่ยังครุกรุ่นอยู่และมีขนาดใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้ โดยน้ำพุร้อนแบบไกเซอร์คือน้ำพุที่น้ำสาดกระเซ็นหรือการระเบิดครั้งใหญ่ ปะทุขึ้นในเวลาประมาณทุกชั่วโมงและมีความสูงไม่เกิน 30 เมตร

นอกจากจะเป็นที่ตัวของน้ำพุร้อนเทปูเอียแล้ว ที่นี่ยังเป็นหมู่บ้านของชาวเมารีชนเผ่าท้องถิ่นที่ตั้งรกรากที่นิวซีแลนด์มาช้านาน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวเมารีมากขึ้นและมีการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง คนท้องถิ่นของเทปูเอียยังมีความเชื่อว่าน้ำพุเหล่านี้มีคุณสมบัติในการรักษาโรคต่างๆ หากได้อาบได้แช่ โดยพบความเชื่อนี้ในวัฒนธรรมอื่นๆ เช่นกัน ซึ่งน้ำพุร้อนมักจะส่วนประกอบเป็นแร่ธาตุต่างๆ

บริเวณส่วนใหญ่ของเทปูเอียยังไม่ได้รับการพัฒนามีลักษณะเป็นพื้นที่ป่า ทำให้บริเวณนี้ยังมีสัตว์ป่าพื้นเมืองจำนวนมาก น้ำพุร้อนเทปูเอียที่ยังครุกรุ่นก็มีความเป็นธรรมชาติสูง ลักษณะของน้ำพุร้อนสระใหญ่ไหลไปตามโขดหินคล้ายน้ำตกและมีควันพวยพุงขึ้นมา มีความเก่าแก่และถูกพบเห็นตั้งแต่รุนสู่รุ่น

ข่าวสารการท่องเที่ยว คลิกที่นี่

ท่องเที่ยวต่างแดน คลิกที่นี่