การจัดเตรียมกิจกรรม ประเพณีลอยกระทง

อีกหนึ่งวันสำคัญของเมืองไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่สามารถสร้างสีสันให้กับประเทศไทยได้อย่างมหาศาล และสำหรับวันสำคัญหรือจารีตประเพณีสำคัญที่ว่านี้ก็คือ ประเพณีลอยกระทง ของประเทศไทยนั่นเอง สำหรับวันลอยกระทงของทุกปีนั้น มักจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ซึ่งจะมีการกำหนดวันตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือถ้าเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนา ก็จะตรงกับเดือนยี่เท่านั้น และถ้าหากว่าเป็นการนับวันตามปฎิทินสุริยคติ จะมีขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งนับได้ว่าเป็นเดือน 12 ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง ทำให้ประเพณีลอยกระทงที่ถูกจัดขึ้นในทุก ๆ จังหวัด ทุก ๆ พื้นที่ภายในประเทศไทยนั้น มีบรรยากาศที่แสนจะเย็นสบาย อีกทั้งยังคงมีสีสันที่งดงามในช่วงฤดูน้ำหลากเช่นกัน
 
และสำหรับในปี 2557 นี้ ลอยกระทง ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ซึ่งในส่วนของจารีตประเพณีก็จะเป็นการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการสักการะพระแม่คงคา พร้อมกับขอพรและกล่าวคำขอประทานโทษต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระแม่คงคาทุกพื้นที่ ที่มนุษย์เราทุกคนได้ล่วงเกิน และมีการนำน้ำมาใช้อาบ ดื่ม กิน เพื่อดำรงชีวิตในประจำวัน และเมื่อถึงลอยกระทงครั้งใด น้ำทุกบริเวณก็จะขึ้นเต็มสองฝั่ง ทำให้เราสามารถมองเห็นสายน้ำได้อย่างชัดแจ้ง อีกทั้งในวันลอยกระทงก็ยังคงเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ พร้อมกับเป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงเสมอ ทำให้เราสามารถมองเห็นแม่น้ำที่มีแสงเดือนเฉิดฉาย ส่องแสงกระทบลงมา ทำให้เห็นภาพแม่น้ำที่ดูสวย และมีสันสันตระการตาจากแสงสว่างในกระทงทุกใบที่ล่องลอยมาตามกระแสน้ำนั่นเอง