แนวความคิดภายในการการปรับเปลี่ยนเบี้ยคนสูงวัย

เบี้ยผู้สูงอายุ ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก ถ้าหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่เริ่มจะมีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ จนจะได้เบี้ยผู้สูงอายุกันแล้ว ปัจจุบันนี้โดยมากมีข่าวออกมาเสมอว่า ยิ่งปัจจุบันได้มีข่าวออกมาว่า นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ผู้ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีการให้สัมภาษณ์ก่อนการให้ประชุม ในครม. ถึงแนวทางที่จะงดให้เบี้ยยังชีพให้กับคนสูงวัยเดือนละ 600 บาท แก่ผู้ที่ยังมีเงินรายได้มากกว่า 9000 ต่อเดือน พร้อมทั้งผู้ที่มีทรัพย์สินเกิน 3 ล้านบาท ควรที่จะไปมีการให้สวัสดิการสำหรับผู้ที่มีราย เบี้ยผู้สูงอายุ ได้น้อยให้ถูกจุด เช่น รถเมล์ฟรี ควรให้เพื่อผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ

 
เบี้ยผู้สูงอายุ
นับได้ว่า เบี้ยผู้สูงอายุ ที่ได้รับนั้น บางคนคงจะไม่เกิดความเดือนร้อน แต่ก็ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิจึงต้องมีการคัดสรรสำหรับผู้ที่เดือดร้อนและมีความจำเป็น เนื่องจากในอนาคตข้างหน้าเงินเฟ้ออาจมีมากเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะสามารถมีการดูแลผู้อื่น ที่มีความจำเป็นต้องมีการใช้เงิน  แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการตัดเบี้ยของผู้สูงอายุออก ซึ่งตกเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนายวิสุทธิ์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า มีการจำแนกประเภทของคนสูงวัยจะมีการแบ่งเป็นวิธีการ แต่จะเป็นขั้นตอนใดที่จะมาเป็นหลักเกณฑ์ในการดูแล
 
แต่ทว่าก็ต้องมีการสำรวจ และมีการยืนยันว่าไม่มีการตัดสวัสดิการจนทำให้ส่งผลเสียแก่ผู้ที่ได้รับสิทธิได้มีความเดือดร้อน ส่วนภายในเรื่อง ไม่รับ เบี้ยผู้สูงอายุ ที่มีรายได้มาก  ก็เป็นเรื่องแนวความคิด ยังไม่มีการเริ่มทำแต่อย่างไหน ซึ่งเป็นข่าวการเมืองที่มีความน่าดึงดูดใจอีกข่าวหนึ่ง