หน่วยงานข่าวไทย พร้อมกับการเปลี่ยนทางด้านอิสรภาพ

สมาคมผู้สื่อข่าวได้มีการถ้อยแถลงวันเสรีภาพสื่อ ได้มีการยกเลิกคำสั่งในการระเมิดสิทธิทางด้านเสรีภาพ ภายหลังเสรีภาพีการถดถอยลดลง ทางด้านสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้มีการร่วมเข้ากับสมาคมทางด้านวิทยุ และทางโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ได้มีการถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559  ไว้ว่า สำนักงานข่าว สภาวการณ์สื่อมวลชนของไทยนับได้ว่าตั้งแต่การเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มีการระบุมาตรา 4 ทางรัฐธรรมนูญ ให้มีการควบคุมและคุ้มครองสิทธิ ทางด้านเสรีภาพของประชาชน ให้อยู่ในระบบประชาธิปไตย

 

นับได้ว่าสมาคมนักข่าวไทยนี้ มีความสำคัญอย่างมาก เมื่อได้มีผู้สื่อข่าวเกิดขึ้นมาอย่างมากมาย ทำให้ต้องมีการจัดระบบต่าง ๆ กันมีขึ้นตามมาเป็นอย่างมาก โดยที่ทางรัฐบาลยังมีการออกอำนาจสิทธิประชาชน สำนักงานข่าว ได้เข้ามีการควบคุมการทำหน้าที่ในการสื่อมวลชลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียกสื่อมวลชนไปทำการปรับข้อคิดเห็น หรือว่าเรียกทำการประชุมเป็นตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนทางคสช.ได้อย่างเอาจริงเอาจังก็ว่าได้ หากถ้ามีการฝ่าฝืนก็จะมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย จะมีผลให้สภาวการณ์ทางด้านเสรีภาพในสื่อมีการถดถอยลงได้อย่างต่อเนื่อง จนทำให้เกิดการสะท้อนกับองค์กรของผู้สื่อข่าวแบบไร้พรมแดน ในเวลาที่มีการปฏิรูปของสื่อมวลชน ที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปในประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน

 

สำนักงานข่าว เพราะเช่นนั้นสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย จึงเป็นสิ่งที่ชาวไทยต้องการจะรู้กันเป็นอย่างมาก เมื่อค้นเจอว่าข่าวที่ผู้สื่อข่าวทุกคนเผยแพร่ออกมานั้นล้วนเป็นข่าวที่น่าสนใจ จนทำให้กลายเป็นข่าวโด่งดังเป็นอย่างยิ่ง