ปัญหาอาชญากรรมที่เจออุปสรรคกันอยู่บ่อย ๆ

ภายในสังคมไทยในทุกวันนี้ ได้มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทางด้านวัตถุ จึงคงจะเกิดเป็นปมปัญหาทางด้านอาชญากรรม ในสังคมไทย ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่จะต้องมีการดิ้นรนพร้อมกับต้องต่อสู้ เพื่อความอยู่รอด ได้มีแข็งขันการทำงาน รวมถึงแกงแยงกันภายในการทำมาหากิน และในการขัดผลประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย จนทำให้มี ปัญหาอาชญากรรม ภายในสังคมเป็นอย่างมากมาย

 
อาชญากรรม
นับได้ว่า ปัญหาอาชญากรรม เป็นปัญหาอย่างหนัก ที่คนไทยทุกคนได้พบเจอกับปัญหามากมาย ที่คนไทยบางคนอาจจะไม่สามารถแก้ไขได้ ทำให้ในปัจจุบันนี้ กลายเป็นปัญหาอย่างหนักมาก ที่คนไทยจะต้องคอยดูแลกันเป็นพิเศษ ซึ่งเมืองไทยมักจะมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันที่เป็นเหตุให้เกิดอาชญากรรมกันทุกวันนี้  โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นข้อสำคัญอย่างมาก เช่น การว่างงาน ย่อมจะทำให้ขาดรายได้ภายในการดำรงชีวิต ทำให้จิตใจพร้อมทั้งทางด้านอารมณ์ผิดปกติ เป็นเหตุให้ต้องหันไปเล่นการพนัน ดื่มสุรา จนเป็นเหตุให้ขาดสติและกลายเป็นอาชญากรรมได้ในที่สุด พร้อมกับอีกประเภทหนึ่งคือ ยาเสพย์ติด ถ้าผู้ที่ใช้ จะทำให้เกิดภาพหลอน ไม่อาจควบคุมสติได้ แถมยังเป็นเหตุให้ตกเป็นทาสยาเสพติดไปอีกด้วย ปัญหาอาชญากรรม จนเป็นเหตุให้จิตใจมีการบั่นถอนได้ลดลง จนตกเป็นว่าขาดความยับยั้งคิด จนทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้นได้ง่ายอย่างแน่นอน จนเป็นเหตุให้ในปัจจุบันนี้ กลายเป็นข่าวโด่งดัง
 
เพราะเช่นนั้นปัญหาอาชญากรรม จึงกลายเป็นปัญหาอย่างหนัก  ที่คนไทยควรร่วมใจ ต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้  จนสามารถผ่านไปได้ด้วยดี ยิ่งถ้าท่านสามารถควบคุมสติได้ ก็จะไม่มีข่าวอาชญากรรมมาให้เห็นได้เช่นเดียวกัน